Vyjíždíme z maríny

Vyjíždíme z maríny

 Vycházíme z toho, že loď bude vyjíždět z maríny, kde je vyvázána na muring. To znamená, že na špici lodi máte jedno, nebo dvě lana, která vedou do vody a na zádi dvě vyvazovací lana, která jsou protaženy přes pacholata na molu a přivázány na lodi.     
Muring - je lano, které je v moři uvázáno za betonovou kostku a je tenčím lankem přivázáno ke břehu, aby se dalo vytáhnout. Tím pádem Vám vede i pod lodí! Slouží k tomu, aby loď táhlo od břehu a nedošlo k poškození lodi o molo. Je to asi nejbezpečnější kotvení.    Před vyplutím je potřeba hlavně provést: 1.     zkontrolovat, zda je na lodi: 
 .      posádka 
.     kabel od přípojky nn 230V (400V) 
.     hadice na čerpání vody 
.     lávka 
2.     podívat se jak vedou okolní muringy, aby nedošlo k jejich „nabrání" kýlem, nebo kormidlem, popř. vrtulí. Pozor také na muringy od lodí z protější strany mola. Pokud je molo oboustranně obsazeno, vzniká tak nepříliš široká ulička, do které se musíte vlézt. 3.     zkontrolujte si zda je kormidlo v poloze „rovno".   Vyplouváme: 1.     nastartujte motor - na volnoběh 2.     rozmístěte posádku tak, aby mohla odstrkovat okolní lodi, které jsou na Vás nalepeny. Pokud možno, neodstrkovat lodě za zábradlí, ale za palubu. Jde o to, aby nedošlo k poškození lodí, které jsou někdy dost na těsno kolem Vás, nebo k utržení fendru. 
3.     odvažte vyvazovací lana a stáhněte je do lodi. V případě, že fouká zadní vítr, odvažte lana pouze z vazáků na lodi a držte je (posádka). Lana se potom pouze provlečou a vytáhnou na palubu. Nenechávejte vyvazovací lana táhnout za lodí - hrozí jejich namotání do vrtule, nebo do čehokoliv jiného. 
4.     jeden zodpovědný člen posádky odváže muring a spustí ho do moře. Je nutné, aby sledoval až spadne na dno (aby jste ho nenabrali!!!). Teprve potom, až má jistotu, že muring neohrozí loď, dá znamení, že je muring odvázán. Toto znamení si dopředu domluvte, protože i když má loď jen 10m, nebývá nějaké pokřikování slyšet J. Tento „odvazovač" by měl zůstat na přídi a hlídat průjezdnou trasu a dávat znamení kormidelníkovi, pokud se blížil do průseru (okolní muringy atd.). 
5.     motor pomalu vpřed a vyjíždíme. Pozor na kormidlo. Při vyjíždění musí být na rovno! Loď není auto a uvědomte si i její délku, kterou řídíte vzadu (na rozdíl od auta). Pokud už tušíte, že Vám zatáčka nevyjde, zastavte (vyřaďte) motor. Srovnejte kormidlo a zařaďte zpět. Při zpátečce některé lodi reagují zvláštně (odstředivá síla šroubu), tak se nelekněte. Žádná panika. Opatrně a s rozvahou manévrujte, až do úplného vítězství. 
6.     po výjezdu nepropadejte přehnané euforii a dávejte pořádný pozor, až do úplného výjezdu z maríny. Všude se motají lodě (sledujte pohybující se tyčky), člunky a pozor také na případné (blbé) plavce. Rychlost v marině - max. 3NM.   
Variantní řešení:     
1.     Pokud se necítíte na výjezd sami, je možné o to požádat personál maríny, ale to náš čtenář přece nedopustí….  
2.     Také je možné pouze „vystrčit čumák" a loď ze stání vytočit pomocí navázaných pomocných lan, za pomoci posádky, která se vhodně rozmístí po okolních lodích. Je to sice bezpečné, ale musíte potom posádku někde naložit, což nebývá jednoduché, musíte mít souhlas se vstupem na cizí loď a v neposlední řadě - čím víc lan, tím víc možností, že se Vám někam zamotají.   
Stal se průser: 
1.     nepropadejte panice, v maríně je personál, který je na takové situace zvyklý a ihned pomůže. 
2.     pokud ne, tak je to na Vás (ale to by byl asi zázrak). V tom případě je hlavní odmotat veškerá lana, do kterých jste se zapletli (vyřadit motor na neutrál!!!) a s velkou rozvahou vymanévrovat.     

Vzhůru na moře!!!

Po výjezdu z maríny nezapomeňte na úlitbu Neptunovi. Pokud mu neulijete kořalky (samozřejmě také sobě), mohl by se strašlivě nasrat!!! 

Viktor &Petr 

 Odborným poradcem tohoto článku byl Vladimír Labuda :-)   
Vyhledávání